Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego
Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego
Do koszyka
34,00 zł
W większości artykułów prezentowanych w niniejszym opracowaniu rozwój zrównoważony jest rozumiany w wielu znaczeniach, a między innymi jako rozwój owocujący poprawą spójności regionalnej i harmonijności rozwoju.
Ilość stron 210 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-350-5
Data publikacji 2015-03-02
Język polski
Wstęp 6
Konstytucyjno-prawne aspekty kompetencji samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (Anna Gołębiowska) 7
Polityka rozwoju w polsce: decentralizacja, fragmentacja i kolektywizacja odpowiedzialności (Maciej Holko) 22
Determinanty realizacji budżetu zadaniowego i prognoz finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego (Elżbieta Kotowska) 38
Administracyjnoprawne instrumenty zapewnienia mieszkania potrzebującym mieszkańcom gminy (Urszula Legierska) 53
Funkcjonowanie gminnej ewidencji zabytków jako części systemu ewidencji nieruchomości zabytkowych w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju (Anna Małkowska) 69
Problemy gospodarki finansowej powiatów w aspekcie realizacji zadań publicznych (wybrane zagadnienia) (Anna Milewska, Monika Narojek) 87
Znaczenie struktury przestrzennej dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (Katarzyna Sadowy) 103
Ocena poziomu i dynamiki rozwoju powiatów w województwie zachodniopomorskim i lubuskim (Eugeniusz Sobczak, Michał Staniszewski) 117
Samorząd gminny jako podmiot prawa antymonopolowego na przykładzie ustawy z 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dominik Sypniewski) 184
Problematyka podziałów nieruchomości rolnych w świetle realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (Dorota Wilkowska-Kołakowska) 196