Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wymiana masy w przepływie gaz-ciecz w mikroreaktorach. Zeszyt "Inżynieria Chemiczna i Procesowa", T. XXXVII, z. nr 1
Wymiana masy w przepływie gaz-ciecz w mikroreaktorach. Zeszyt "Inżynieria Chemiczna i Procesowa", T. XXXVII, z. nr 1
Do koszyka
15,00 zł
Mikroreaktory są nowymi, coraz częściej stosowanymi, aparatami, których rozmiar charakterystyczny
zawiera się w przedziale od 10 μm do 1 mm. Mikroreaktory charakteryzują się trzema podstawowymi
zaletami, tj. dużym stosunkiem powierzchni do objętości, wysokimi wartościami gradientów
stężeń i temperatury oraz możliwością pracy niewielkimi objętościami mediów. Zwłaszcza
pierwsza z wymienionych zalet mikroreaktorów sprawia, że są one często stosowane w układach
heterofazowych. W badaniach skupiono się na mikroreaktorach z przepływem gaz-ciecz, które dzielą
się na aparaty z kanałami zamkniętymi i otwartymi. W obu typach aparatów omówiono elementy
ich hydrodynamiki ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów hydrodynamicznych, które
najbardziej wpływają na efektywność transportu masy. Główną część pracy poświęcono analizie
procesów wymiany masy w przepływie gaz-ciecz w mikroreaktorach
Ilość stron 140 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-306-2
ISSN 1234-4354
Data publikacji 2014-08-01
Język polski
Oznaczenia 4
1. WPROWADZENIE 11
2. ELEMENTY HYDRODYNAMIKI PRZEPŁYWÓW W MIKROKANAŁACH ZAMKNIĘTYCH 15
2.1. Struktura przepływu i mapy przepływu w układach gaz-ciecz 16
2.2. Charakterystyka przepływu rzutowego gaz-ciecz 18
2.3. Układy ciecz-ciecz 29
2.4. Podsumowanie 32
3. WYMIANA MASY W MIKROKANAŁACH ZAMKNIĘTYCH 34
3.1. Wymiana masy w mikrokanałach zamkniętych w przepływie gaz-ciecz 35
3.2. Szybkość wnikania masy po stronie cieczy w przepływie Taylora w mikroreaktorach 39
3.3. Wymiana masy podczas przepływu ciecz-ciecz w mikrokanałach zamkniętych 44
3.4. Pomiar wielkości powierzchni międzyfazowej oraz współczynników wnikania masy po stronie cieczy w przepływie Taylora gaz-ciecz w mikroreaktorach 46
3.4.1. Wybór mikroreaktora do badań szybkości wymiany masy 46
3.4.2. Wyznaczanie wartości objętościowych współczynników wnikania masy po stronie cieczy 47
3.4.2.1. Metodyka obliczeń 47
3.4.2.2. Aparatura badawcza i metodyka badań 52
3.4.2.3. Dyskusja wyników pomiarów wartości kLa 55
3.4.3. Wyznaczanie wartości powierzchni międzyfazowej i współczynników wnikania masy po stronie cieczy 59
3.4.3.1. Metodyka obliczeń 59
3.4.3.2. Aparatura badawcza i metodyka badań 62
3.4.3.3. Dyskusja wyników pomiarów wartości kL i a 63
3.4.4. Modelowanie procesu absorpcji w przepływie Taylora w mikrokanałach 72
3.5. Szybkość wnikania masy po stronie gazu w przepływie Taylora gaz-ciecz w mikroreaktorach 76
3.5.1. Pomiary wartości współczynników wnikania masy po stronie gazu w przepływie Taylora 76
3.5.2. Symulacje numeryczne odparowania cieczy w mikrokanale podczas przepływu Taylora 78
3.5.3. Dyskusja wyników symulacji odparowania cieczy w mikrokanale podczas przepływu Taylora 79
3.6. Udziały współczynników wnikania po stronie gazu i cieczy w wartości współczynnika przenikania masy w przepływie Taylora 83
3.7. Zastosowanie mikroreaktorów do pomiaru wartości stałej Henry’ego 87
3.7.1. Aparatura badawcza, metodyka badań i wyniki pomiarów 88
3.7.2. Dyskusja wyników pomiarów wartości stałej Henry’ego 91
3.8. Podsumowanie 93
4. ELEMENTY HYDRODYNAMIKI PRZEPŁYWU GAZ-CIECZ W MIKROKANAŁACH OTWARTYCH 95
4.1. Hydrodynamika przepływu fazy ciekłej w mikroreaktorze ze spływającą warstewką cieczy 97
4.2. Hydrodynamika przepływu fazy gazowej w mikroreaktorze ze spływającą warstewką cieczy 100
5. WYMIANA MASY W PRZEPŁYWIE GAZ-CIECZ W MIKROKANAŁACH OTWARTYCH 101
5.1. Współczynniki wnikania masy po stronie cieczy w mikroreaktorze ze spływającą warstewką cieczy 102
5.2. Badania wymiany masy w mikroreaktorze ze spływającą warstewką cieczy 107
5.2.1. Aparatura badawcza i metodyka badań 107
5.2.2. Wyznaczenie wartości współczynników wnikania masy po stronie cieczy w mikroreaktorze ze spływającą warstewką, dyskusja wyników 109
5.2.3. Wyznaczenie wartości współczynników wnikania masy po stronie gazu w mikroreaktorze ze spływającą warstewką, dyskusja wyników 114
5.2.4. Udziały współczynników wnikania po stronie gazu i cieczy w wartości współczynnika przenikania masy w przepływie gaz-ciecz w mikroreaktorze ze spływającą warstewką cieczy 117
5.2.5. Badania występowania efektu Marangoniego w mikroreaktorze ze spływającą warstewką 120
5.3. Podsumowanie 128
6. WNIOSKI KOŃCOWE 130
Bibliografia 132
Summary. Mass transfer in gas-liquid flow in microreactors 138