Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wykorzystanie granulometrii obrazowej w klasyfikacji treści zdjęć satelitarnych. Zeszyt "Geodezja" nr 55
Wykorzystanie granulometrii obrazowej w klasyfikacji treści zdjęć satelitarnych. Zeszyt "Geodezja" nr 55
Do koszyka
15,00 zł
W pracy przedstawiono nową metodę klasyfikacji treści zdjęć satelitarnych, opartą na wykorzystaniu granulometrycznej analizy tekstury obrazu. Opisano podstawy teoretyczne zaprezentowanej metody oraz zbadano jej dokładność, w zależności od wybranych parametrów przetworzeń granulometrycznych oraz cech obrazów źródłowych. Porównano ją także z innymi, dotychczas stosowanymi
metodami klasyfikacji treści zdjęć satelitarnych.
Ilość stron 272 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-371-0
ISSN 0137-2327
Data publikacji 2015-05-08
Język polski
1. Wprowadzenie 4
2. Przegląd metod klasyfikacji stosowanych w teledetekcji 7
2.1. Klasyfikacja spektralna 8
2.2. Klasyfikacja kontekstualna 10
2.3. Klasyfikacja obiektowa 12
2.4. Klasyfikacja teksturowa 14
2.4.1. Macierz współwystępowania poziomów szarości 16
2.4.2. Transformata falkowa 20
2.4.3. Analiza fraktalna 22
2.4.4. Losowe pola Markowa 27
2.4.5. Sieci neuronowe 29
3. Podstawy teoretyczne granulometrii obrazowej 33
3.1. Granulometria obrazowa 33
3.2. Otwarcie i domknięcie morfologiczne 39
3.2.1. Podstawowe operacje morfologii matematycznej – erozja i dylacja 40
3.2.2. Proste otwarcie i domknięcie morfologiczne 41
3.2.3. Otwarcie i domknięcie z wielokrotnym elementem strukturującym 43
3.2.4. Otwarcie i domknięcie przez rekonstrukcję 45
3.3. Mapy granulometryczne 48
3.4. Przykłady dotychczasowych zastosowań granulometrii obrazowej w teledetekcji 50
3.5. Mapy granulometryczne na tle innych metod oznaczania tekstury 53
3.6. Założenia klasyfikacji spektralno-teksturowej z wykorzystaniem map granulometrycznych 57
4. Metodyka badań i dane testowe 58
4.1. Obrazy testowe 63
4.2. Opracowanie map granulometrycznych 67
4.3. Metodyka badań 67
4.3.1. Metodyka analizy separatywności wybranych klas pokrycia terenu z zastosowaniem granulometrii obrazowej 68
4.3.2. Metodyka badania wpływu map granulometrycznych na dokładność klasyfikacji 70
5. Analiza tekstury wybranych klas pokrycia terenu na zdjęciach wielospektralnych z zastosowaniem granulometrii obrazowej 74
5.1. Analiza tekstury na zdjęciach QuickBird 75
5.1.1. Sady 78
5.1.2. Lasy i tereny zadrzewione 83
5.1.3. Roślinność trawiasta 90
5.1.4. Budynki i tereny zabudowane 94
5.1.5. Gleby odkryte 100
5.1.6. Podsumowanie i wnioski 105
5.2. Analiza tekstury na zdjęciach SPOT 5 HRG 106
5.2.1. Tereny zabudowane 107
5.2.2. Lasy 114
5.2.3. Gleby porośnięte i nie porośnięte roślinnością 119
5.2.4. Woda 125
5.2.5. Podsumowanie 126
5.3. Analiza tekstury na zdjęciach Landsat ETM+ 128
5.3.1. Lasy i grunty orne pokryte roślinnością 129
5.3.2. Woda 134
5.3.3. Tereny zabudowane i gleby odkryte 137
5.3.4. Podsumowanie 151
5.4. Analiza tekstury na zdjęciach Landsat MSS 153
5.4.1. Tereny zabudowane 154
5.4.2. Tereny użytkowane rolniczo 156
5.4.3. Lasy 160
5.4.4. Woda 162
5.4.4. Podsumowanie i wnioski 165
5.5. Podsumowanie i wnioski 168
6. Klasyfikacja z zastosowaniem granulometrii obrazowej 169
6.1. Obrazy o Quickbird 170
6.1.1. Wyniki klasyfikacji obrazu testowego QB-A 171
6.1.2. Wyniki klasyfikacji obrazu testowego QB-B 183
6.1.3. Wyniki klasyfikacji obrazu testowego QB-C 193
6.1.4. Podsumowanie i wnioski 199
6.2. Obrazy SPOT 5 HRV 200
6.2.1. Wyniki klasyfikacji obrazu testowego SPOT-A 201
6.2.2. Wyniki klasyfikacji obrazu testowego SPOT-B 213
6.2.3. Wyniki klasyfikacji obrazu testowego SPOT-C 222
6.2.4. Podsumowanie i wnioski 230
6.3. Obrazy Landsat ETM+ 232
6.3.1. Wyniki klasyfikacji obrazu testowego ETM-A 232
6.3.2. Wyniki klasyfikacji obrazu testowego ETM-B 238
6.3.3. Wyniki klasyfikacji obrazu testowego ETM-C 243
6.3.4. Podsumowanie i wnioski 250
7. Podsumowanie i wnioski 251
Bibliografia 256
Summary. Image granulometry and its utilisation in satellite images classifi cation 269