Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wstęp do papiernictwa
Wstęp do papiernictwa
Do koszyka
32,00 zł
W książce omówiono szeroki zakres tematów - od definicji i klasyfikacji wyrobów papierowych, poprzez przypomnienie ważnych momentów z historii techniki papierniczej oraz szczegółowe omówienie procesów technologicznych, występujących w trakcie produkcji papieru, aż po jego uszlachetnianie, wykończanie i magazynowanie. Opisano roślinne surowce włókniste i sposoby otrzymywania różnego rodzaju mas włóknistych z tych surowców oraz proces przetwarzania papieru odzyskanego w recyklingu na masy wtórne. Scharakteryzowano tzw. dodatki masowe i pomocnicze środki chemiczne. Omówiono występujące w papiernictwie procesy mielenia włókien roślinnych i przygotowania masy oraz procesy następujące w maszynie papierniczej (formowanie, prasowanie i suszenie wstęgi papieru, jej modyfikowanie, uszlachetnianie i wykończanie.
Ilość stron 196 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-162-4
Data publikacji 2014-06-02
Język polski
Przedmowa 7
1. WPROWADZENIE 9
1.1. Definicje i klasyfikacja wyrobów papierowych 9
1.2. Zarys historii rozwoju produkcji wyrobów papierowych 15
1.3. Schemat technologiczny produkcji wyrobów papierowych 28
1.4. Półprodukty i surowce włókniste przemysłu papierniczego 30
2. ROŚLINNE SUROWCE DO PRODUKCJI PIERWOTNYCH MAS WŁÓKNISTYCH 32
2.1. Surowiec drzewny 33
2.1.1. Budowa drewna 36
2.1.2. Skład chemiczny drewna 46
2.2. Surowce roślinne niedrzewne 59
2.3. Klasyfikacja papierniczych mas włóknistych 68
3. NIEROŚLINNE SUROWCE WŁÓKNISTE 70
4. PIERWOTNE PAPIERNICZE MASY WŁÓKNISTE WYTWARZANE Z DREWNA 73
4.1. Masy wytwarzane metodami chemicznymi 73
4.1.1. Masy celulozowe siarczanowe (Sa) 73
4.1.2. Masy celulozowe siarczynowe (Sy) 79
4.1.3. Inne metody wytwarzania mas celulozowych 80
4.1.4. Bielenie mas celulozowych wytwarzanych z drewna 81
4.2. Masy otrzymywane metodą mechaniczną 85
4.2.1. Ścier biały 87
4.2.2. Masa termomechaniczna (TMP) 89
4.2.3. Masy chemomechaniczne (CMP i CTMP) 93
4.2.4. Bielenie mas mechanicznych 95
4.3. Masy półchemiczne i wysokowydajne 96
4.3.1. Masy półchemiczne obojętnosiarczynowe (NSSC) 97
4.3.2. Masy wysokowydajne 98
5. PIERWOTNE PAPIERNICZE MASY WŁÓKNISTE Z ROŚLIN NIEDRZEWNYCH 99
6. WTÓRNE PAPIERNICZE MASY WŁÓKNISTE 104
6.1. Otrzymywanie wtórnych mas włóknistych z zastosowaniem wyłącznie mechanicznegooczyszczania 106
6.2. Otrzymywanie wtórnych mas włóknistych z zastosowaniem odbarwiania 107
7. DODATKI MASOWE I POMOCNICZE ŚRODKI CHEMICZNE 110
7.1. Kleje papiernicze 110
7.2. Środki wodoutrwalające 114
7.3. Wypełniacze 115
7.4. Substancje barwiące 117
7.5. Pomocnicze środki chemiczne 120
8. MIELENIE MAS CELULOZOWYCH 121
9. PRZYGOTOWANIE MASY PAPIERNICZEJ 127
10. FORMOWANIE WSTĘGI PAPIERU 130
10.1. Formowanie i odwadnianie wstęgi na sicie płaskim 132
10.2. Formowanie i odwadnianie wstęgi między dwoma sitami 135
10.3. Formowanie i odwadnianie wstęgi na sicie cylindrycznym 136
11. PRASOWANIE WSTĘGI PAPIERU 138
12. SUSZENIE WSTĘGI PAPIERU 141
13. MODYFIKOWANIE I USZLACHETNIANIE STRUKTURY WSTĘGI PAPIERU 147
13.1. Modyfikacja struktury papieru 148
13.2. Uszlachetnianie powierzchniowe struktury wstęgi papieru 149
14. WYKAŃCZANIE WSTĘGI PAPIERU W MASZYNIE PAPIERNICZEJ 153
15. USZLACHETNIANIE PAPIERU 157
15.1. Powlekanie papieru 158
15.2. Metalizacja próżniowa 171
15.3. Mechaniczne uszlachetnianie powierzchni wstęgi papieru 176
16. WYKAŃCZANIE ORAZ MAGAZYNOWANIE PAPIERU 182
Bibliografia 189
Źródła rysunków i tabel 194