Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Tworzywa ceramiczne. Ćwiczenia laboratoryjne
Tworzywa ceramiczne. Ćwiczenia laboratoryjne
Do koszyka
27,00 zł
Skrypt przeznaczony do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów „Materiały ceramiczne i metody ich wykonywania” oraz „Materiałoznawstwo”. Ponieważ poszczególne ćwiczenia poprzedzono wstępem merytorycznym, może być wykorzystywany przez studentów różnych kierunków mechanicznych, mechatroniki i inżynierii materiałowej.
Ilość stron 126 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-233-1
Data publikacji 2014-06-02
Język polski
Przedmowa 5
1. Badanie stabilności układów koloidalnych oraz wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek fazy rozproszonej i potencjału dzeta 7
1.1. Pojęcia podstawowe 7
1.2. Badanie wielkości cząstek 9
1.2.1. Pojęcie rozpraszania światła 9
1.2.2. Technika dyfrakcji laserowej 11
1.2.3. Dynamiczne rozpraszanie światła 11
1.2.4. Pomiar wielkości cząstek 12
1.3. Potencjał dzeta 16
1.3.1. Podwójna warstwa elektryczna 16
1.3.2. Mechanizm powstawania ładunku elektrycznego na granicy faz ciało stałe-ciecz 17
1.3.3. Pojęcie potencjału dzeta 18
1.3.4. Potencjał dzeta a stabilność układów koloidalnych 19
1.3.5. Zjawiska elektrokinetyczne 23
1.3.6. Pomiar potencjału dzeta 24
Literatura uzupełniająca 26
2. Badanie wybranych właściwości fizycznych adsorbentów metodą sorpcji fizycznej gazu 27
2.1. Pojęcie adsorpcji 27
2.2. Izotermy fizysorpcji gazu na powierzchni ciała stałego 29
2.3. Metody stosowane w badaniu wybranych właściwości fizycznych adsorbentów 34
2.4. Wyznaczanie powierzchni właściwej 35
2.4.1. Metoda Langmuira 35
2.4.2. Metoda BET 37
2.5. Analiza porowatości adsorbentów 39
2.5.1. Klasyfikacja wielkości porów 39
2.5.2. Wyznaczanie rozkładu wielkości porów i średniej wielkości poru metodą BJH 41
2.5.3. Wyznaczanie objętości mezoporów metodą BJH i mikroporów metodą t 42
2.5.4. Określanie kształtu porów 44
Literatura uzupełniająca 45
3. Wybrane zagadnienia procesu wytwarzania materiałów ceramicznych 46
3.1. Formowanie 46
3.2. Spiekanie 57
3.2.1. Technika procesu spiekania 57
3.2.2. Spiekanie – proces transportu masy 60
3.2.3. Model spiekania 62
3.2.4. Temperatura spiekania 65
3.2.5. Czas spiekania 66
3.2.6. Atmosfera spiekania 67
3.2.7. Wielkość i kształt ziaren 68
3.2.8. Metody badania procesu spiekania 69
Literatura uzupełniająca 71
4. Badanie mikrostruktury materiałów ceramicznych 72
4.1. Wprowadzenie 72
4.2. Ilościowe badania stereologiczne 75
4.3. Badania struktury porów 78
4.3.1. Porozymetria rtęciowa 80
4.3.2. Rys historyczny i podstawy teoretyczne porozymetrii rtęciowej 804.3.3. Technika pomiaru 83
4.3.4. Ograniczenia porozymetrii rtęciowej i porównanie z innymi technikami 86
Literatura uzupełniająca 87
5. Badanie wybranych właściwości fi zycznych materiałów ceramicznych 88
5.1. Gęstość, porowatość i nasiąkliwość 88
5.2. Moduły sprężystości 93
5.3. Twardość 96
5.4. Kruchość 100
5.5. Wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie i zginanie 105
Literatura uzupełniająca 111
6. Wytwarzanie tworzyw ceramicznych do zastosowań biomedycznych 112
6.1. Wprowadzenie 112
6.2. Ceramika tlenkowa jako biomateriał 115
6.3. Wytwarzanie i zastosowanie porowatej bioceramiki korundowej 122
Literatura uzupełniająca 125