Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Technologiczne aspekty przemiany odkształceniowej w żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym. Zeszyt "Mechanika" nr 265
Technologiczne aspekty przemiany odkształceniowej w żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym. Zeszyt "Mechanika" nr 265
Do koszyka
15,00 zł
Austenit w żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym jest fazą krystaliczną, która od lat wzbudza
zainteresowanie naukowców na całym świecie. Może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny
wpływ na właściwości żeliwa. Z jednej strony, austenit jest utożsamiany z uzyskiwaniem dużej
plastyczności, z drugiej strony, powoduje duże kłopoty z obróbką skrawaniem odlewów. Na pytanie,
jaki jest rzeczywisty wpływ tej fazy na właściwości żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego,
można szukać odpowiedzi w postodlewniczej niejednorodności chemicznej i morfologicznej jego
mikrostruktury oraz w przemianie odkształceniowej austenitu. W niniejszym opracowaniu analizie
poddane zostały wyniki prac zrealizowanych w kilku ośrodkach naukowych, dotyczące austenitu
niestabilnego mechanicznie oraz jego przemiany w martenzyt pod wpływem różnych oddziaływań - naprężenia lub odkształcenia. Ma to szczególne znaczenie w procesach technologicznych, jakim
poddawane jest żeliwo sferoidalne ausferrytyczyne, np.: podczas obróbki skrawaniem, podczas procesów
ścierania bądź kulowania. W ausferrytycznej osnowie żeliwa zachodzi wówczas zjawisko
przemiany części austenitu w martenzyt, zwany martenzytem odkształceniowym. Powoduje ono
umocnienie materiału oraz zmianę właściwości magnetycznych żeliwa. Cechy te zostały potwierdzone
przez autora opracowania wieloma wynikami badań doświadczalnych, co umożliwiło ocenę
wpływu austenitu na właściwości żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego oraz opracowanie metody
technologicznej określającej szacunkowo udział austenitu niestabilnego mechanicznie w mikrostrukturze
tego materiału.
Ilość stron 102 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-273-7
ISSN 0137-2335
Data publikacji 2014-05-28
Język polski
Streszczenie 3
Wykaz oznaczeń 4
1. Wprowadzenie 5
2. Tworzenie austenityczno-ferrytycznej osnowy żeliwa sferoidalnego 7
2.1. Austenityzowanie 8
2.2. Hartowanie izotermiczne 12
3. Charakterystyka austenitu w ausferrytycznej osnowie żeliwa sferoidalnego 18
3.1. Morfologia składników mikrostruktury ausferrytu 18
3.2. Przemiana ausferrytu podczas obróbki podzerowej 20
3.3. Niestabilność mechaniczna austenitu 25
3.4. Wpływ podwyższonej temperatury na przemiany ausferrytu 28
3.5. Wpływ mikrosegregacji na przemiany przechłodzonego austenitu 29
4. Efekt TRIP w żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym 32
4.1. Charakterystyka efektu TRIP 32
4.2. Temperatura przemiany odkształceniowej 35
4.3. Analiza przemian austenitu w warunkach silnego odkształcenia 38
4.3.1. Odkształcenie statyczne żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego 38
4.3.2. Odkształcenie dynamiczne żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego 46
5. Analiza przemian austenitu niestabilnego mechanicznie w warunkach technologicznych 51
5.1. Kulowanie 51
5.2. Obróbka skrawaniem 57
5.3. Procesy ścierania 64
5.4. Natryskiwanie detonacyjne 72
5.5. Procesy cieplne 76
6. Problematyka pomiarów ilości austenitu 78
6.1. Dyfrakcja rentgenowska 79
6.2. Analiza obrazu 81
6.3. Sztuczne sieci neuronowe 83
6.4. Metody magnetyczne 84
6.5. Pomiary magnetyczne ilości austenitu niestabilnego mechanicznie 85
6.6. Metoda doświadczalna pomiaru ilości austenitu niestabilnego mechanicznie 87
7. Podsumowanie 91
Summary. Technological aspects of deformation-induced transformation in austempered ductile iron 94
Bibliografia 95