Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki
Podstawy sterowania ruchem kolejowym. Funkcje, wymagania, zarys techniki
Do koszyka
42,00 zł
Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku Transport zajmujących się sterowaniem transportu kolejowego. Zawiera uogólnione opisy filozofii, funkcji i wymagań stawianych urządzeniom i systemom srk oraz zarys techniki w obszarach urządzeń stacyjnych i liniowych dla linii znaczenia ogólnego i metra. Uwzględniono urządzenia stosowane współcześnie oraz kierunki ich rozwoju na tle nowoczesnych potrzeb funkcjonalnych (tworzenie zintegrowanego transportu ogólnoeuropejskiego) i możliwości technicznych ( teleinformatyka). W skrypcie wspomniano o urządzeniach starszych typów, ponieważ z uwagi na stan kolejnictwa polskiego są one stosowane na wielu obiektach stacyjnych i liniowych.
Ilość stron 392 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-320-8
Data publikacji 2014-06-02
Język polski
Przedmowa 7
1. Wiadomości wstępne 9
1.1.Ogólny zarys i modele sterowania 9
1.2.Zarys struktury sieci kolejowej 15
1.3.Zarys organizacji ruchu kolejowego 18
1.4.Droga przebiegu i przebieg 20
1.5.Okręg sterowania i okręg nastawczy 24
1.6.Opis procesu sterowania 26
1.7. Zarys planu schematycznego i tablicy zależności 31
1.8.Zarys opisuf ormalnego procesu sterowania 33
2. Klasyfikacja funkcjonalno-techniczna 41
2.1. Podział urządzeń według sposobu realizacj i zależności 41
2.2. Podział urządzeń według przeznaczenia funkcjonalnego 44
3. Bezpieczeństwo, niezawodność, sprawność ruchu. Normy i zalecenia, wskaźniki oceny 49
3.1.Wiadomości podstawowe 49
3.2.Normy i zalecenia 54
3.3. Wybrane pojęcia dotyczące bezpieczeństwa systemów 58
3.4. Wskaźniki oceny niezawodności, bezpieczeństwa i gotowości 59
3.5. Metody prognozowania niezawodności eksploatacyjnej 64
4. Sygnalizacja kolejowa 69
4.1.Wiadomości ogólne 69
4.2.Sygnalizacja mechaniczna 71
4.3. Sygnalizacja świetlna 73
4.4. Rozmieszczenie sygnalizatorów przytorowych 78
4.5. Przekazywanie informacji do pojazdu bez pośrednictwa sygnalizatorów przytorowych 80
5. Zarys urządzeń kluczowych 81
5.1.Nastawianie urządzeń zewnętrznych 81
5.2.Realizacja zależności 84
5.3. Plan schematyczny, szkicaparatury, tablica zależności 85
6. Zarys urządzeń pędniowych 89
6.1. Charakterystyka ogólna 89
6.2. Nastawianie zwrotnic i wykolejnic oraz ryglowanie zwrotnic 89
6.3. Nastawianie sygnałów na sygnalizatorach mechanicznych 95
6.4. Nastawnica mechaniczna 97
6.5. Blokada stacyjna 103
6.6. Plan schematyczny, tablica zależności 109
7. Półsamoczynna elektromechaniczna blokada liniowa 111
7.1.Zasady ogólne 111
7.2. Blokada dla torów szlakowych o ruchu jednokierunkowym 112
7.3. Blokada dla torów szlakowych o ruchu dwukierunkowym 115
8. Urządzenia przekaźnikowe na stacjach układy wykonawcze 119
8.1.Charakterystyka ogólna 119
8.2.Plan schematyczny i tablica zależności 120
8.3.Nastawianie zwrotnic 123
8.3.1. Podstawowe wymagania wobec napędów zwrotnicowych 123
8.3.2. Zarys konstrukcji elektrycznych napędów zwrotnicowych 124
8.3.3. Napędy zwrotnicowe typu EEA-4 i EEA-5 131
8.3.4.Zwrotnicowe obwody nastawcze 135
8.4.Sygnalizatory przytorowe 139
8.4.1.Podstawowe wymagania 139
8.4.2.Układ optyczny 140
8.4.3.Zarys konstrukcji 141
8.4.4. Obwody nastawcze sygnalizatorów świetlnych 142
8.5.Elektryczne obwody torowe 147
8.5.1.Wprowadzenie 147
8.5.2. Elementy odcinka izolowanego i otoczenia 151
8.5.3. Parametry elektryczne odcinka izolowanego 156
8.5.4. Czułość bocznikowania obwodu torowego 159
8.5.5.Klasyfikacja obwodów torowych 160
8.5.6. Podstawowe układy obwodów torowych 162
8.6.Obwody przewodowe (kablowe) 168
8.7.Czujniki szynowe 168
8.8.Elektromagnesy torowe 172
8.9.Sieć kablowa 174
8.10.Zasilanie urządzeń 175
9. Wyposażenie stanowiska operatora 177
9.1.Wymagania ogólne 177
9.2.Obrazowanie informacji 179
9.3.Pulpity kostkowe 181
9.4.Monitory ekranowe 183
9.5.Tabliczka graficzna, myszka, klawiatura 185
9.6.Stanowiska w centrach sterowania 187
10. Przekaźniki stykowe 189
10.1. Podstawowe parametry i wymagania wobec przekaźników srk 189
10.2. Zarys konstrukcji podstawowych przekaźników srk 192
10.3. Przekaźniki elektromagnetyczne polaryzowane 196
10.4. Przekaźniki w obwodach prądu przemiennego 197
10.5.Przekaźniki indukcyjne 198
10.6.Przekaźniki miniaturowe 200
11. Przekaźnikowe układy zależnościowe 201
11.1.Układy tworzone wstrukturze przebiegowej 201
11.1.1.Wiadomości ogólne 201
11.1.2. Wymagania bezpiecznościowe i niezawodnościowe 202
11.1.3. Powiązanie obwodów według struktury przebiegowej 203
11.1.4. Zarys projektowania obwodów przekaźników sygnałowych i utwierdzających 209
11.2.Przekaźnikowe urządzenia zblokowane 214
11.3. Komputeryzacja stanowiska operatorskiego 221
12. Komputerowe urządzenia nastawcze 223
12.1.Wprowadzenie 223
12.2.Nastawnica komputerowa typu Ebilock 225
12.3. Projektowanie nastawnicy komputerowej dla danej stacji 230
12.4. Uogólniony model nastawnicy komputerowej 230
13. Samoczynna blokada liniowa 233
13.1.Zasada działania 233
13.2.Klasyfikacja urządzeń 236
13.3. Założenia techniczno-ruchowe urządzeń blokady samoczynnej 242
13.4.Sposoby rozmieszczania sygnalizatorów 243
13.5.Przekaźnikowa blokada typu Eac 246
13.6.Blokada z czujnikami i licznikami osi 257
13.7.Blokada komputerowa typu SHL-1 260
13.8. Powiązanie urządzeń samoczynnej blokady liniowej z urządzeniami stacyjnymi 265
13.9.Blokada półsamoczynna typu Eap 266
14. Sygnalizacja przejazdowa 271
14.1.Organizacja pracy urządzeń 271
14.2. Klasyfikacja urządzeń sygnalizacji przejazdowej 274
14.3. Założenia techniczno-ruchowe sygnalizacji przejazdowej 275
14.4. Samoczynna sygnalizacja przejazdowa (SSP) z odcinkami izolowanymi 276
14.5. Samoczynna sygnalizacja przejazdowa z czujnikami 278
14.6.Komputerowa sygnalizacja przejazdowa 280
15. Zdalne sterowanie ruchem 287
15.1. Struktura ogólna urządzeń 287
15.2. Zasady i ogólne wymagania towarzyszące 289
15.3. Powiązanie urządzeń zdalnego sterowania z urządzeniami przekazywania informacji o pociągu 290
15.4. Zarys konfiguracji sprzętowej 290
15.5. Stanowisko obsługi urządzeń NZS wprowadzanie poleceń 292
15.6. Stanowisko obsługi urządzeń NZS zobrazowanie 296
15.7. Przykłady okręgów zdalnego sterowania 303
16. Przekazywanie informacji między torem i pojazdem 305
16.1. Zadania i organizacja pracy urządzeń przekazywania 305
16.2.Klasyfikacja urządzeń przekazywania 306
16.3. Zasada działania indukcyjno-rezonansowych urządzeń oddziaływania punktowego 310
16.4. System Ebicab punktowe przekazywanie zbioru informacji 317
16.5. Zasada ciągłego przekazywania informacji za pomocą obwodów szynowych 321
16.6. Urządzenia dla dużych prędkości na kolejach francuskich (pociągiTGV) 323
16.7. Zasada ciągłego przekazywania informacji za pomocą przewodowego obwodu międzyszynowego 326
16.8. Idea prowadzenia ruchu w odstępie ruchomym 333
16.9. Idea systemu automatycznego prowadzenia pojazdu na liniach metra między przystankami 335
16.10. System automatycznego ograniczania prędkości(SOP) 337
17. Radiowe sterowanie ruchem na liniach małoobciążonych 341
17.1.Uwagi ogólne 341
17.2.Zarys działania urządzeń Radio-Block 341
17.3.Zarys działania urządzeń Funk-Fahr-Betrieb 345
17.4. Mikrofalowe urządzenia kontroli końca pociągu 345
18. Europejski system sterowania pociągiem 347
19. Komputerowe wspomaganie kierowania ruchem 357
19.1.Wiadomości ogólne 357
19.2. Stanowisko dyspozytora podstawowe obrazy na monitorach 360
19.3.Raporty i obliczenia analityczne 364
19.4. Baza danych wejściowych i baza danych o ruchu rzeczywistym 367
19.5. Polecenia dyspozytora i obieg informacji w systemie 372
19.6. Urządzenia przekazywania informacji o pociągu 372
19.7. Wykorzystywanie informacji o ruchu gromadzonej w systemie 375
19.8. Relacja między systemem kierowania ruchem i systemem kierowania przewozami 376
19.9. Uwagi o rozwiązywaniu konfliktów 376
19.10. Kryteria stosowania komputerowych systemów kierowania ruchem 378
19.11. Analiza efektywności budowy komputerowych systemów kierowania 381
20. Automatyzacja rozrządu 385
Bibliografia 389