Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki
Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki
Do koszyka
32,00 zł
Niniejszy podręcznik poświęcony jest warstwie pojęciowej i terminologicznej wyznaczania przemieszczeń budowli inżynierskich i ich otoczenia na podstawie pomiarów geodezyjnych. Omówione są pojęcia odnoszące się do podstawowych metod opracowywania wyników tego typu pomiarów. Zasygnalizowano jedynie na poziomie definicyjnym specjalistyczne przetworzenia wyników pomiaru, takie jak na przykład aproksymacja wektorowego pola przemieszczeń. Szczególna uwaga poświęcona jest pojęciu układu odniesienia i sposobom operowania nim w obliczaniu przemieszczeń. Podstawy teoretyczne ilustrowane są na przykładach liczbowych, opatrzonych szczegółowymi wyjaśnieniami. Zastosowanie wariantowości treści zadań w tych przykładach umożliwiło pokazanie różnych opcji rozwiązań.
Ilość stron 226 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7207-629-8
Data publikacji 2015-07-20
Język polski
Przedmowa 5
1. Wprowadzenie 7
2. Pojęcia ogólne 10
3. Oznaczenia dla zapisu podstawowego modelu zadania i estymacji jego parametrów 33
4. Pojęcia związane z procesem opracowania wyników pomiarów 37
5. Podbudowa teoretyczna pojęć 54
5.1. Modele matematyczne stosowane w badaniu przemieszczeń 54
5.2. Uwarunkowania fizyczne procesu identyfikacji układu odniesienia 59
5.3. Strategia identyfikacyjna 60
5.4. Aspekt niezawodności w geodezyjnym wyznaczaniu przemieszczeń 64
5.5. Defekt sieci pomiarowej i jego wskaźniki 66
5.6. Wyrównanie swobodne sieci 72
5.7. Związek przemieszczenia z układem odniesienia w zapisie matematycznym 76
5.8. Definiowanie obliczeniowego układu odniesienia dla przemieszczeń w podstawowych metodach opracowania obserwacji 81
5.9. Transformacjeukładuodniesienia 83
5.10. Zależności między parametrami zmiany położenia bryły sztywnej a przemieszczeniami jej wybranych punktów 87
6. Ilustracja pojeć na elementarnych przykładach praktycznych 94
6.1. Wyznaczanie przemieszczeń pionowych metodą niwelacji precyzyjnej 94
6.2. Wyznaczanie przemieszczeń poziomych przy użyciu sieci trygonometrycznej niepełnej 121
6.3. Wyznaczanie przemieszczeń poziomych przy użyciu sieci kątowo-liniowej 157
6.4. Wstępna analiza niezawodności sieci hybrydowej (EDM+GPS) oraz dokładności wyznaczenia przemieszczeń poziomych 172
6.5. Wyznaczanie przemieszczeń poziomych przy użyciu sieci kątowo-liniowej (model kinematyczny sieci) 184
6.6. Badanie zgodności zachowania się fundamentu z modelem płyty sztywnej, na podstawie przemieszczeń pionowych wybranychpunktów tego fundamentu 197
6.7. Wyznaczanie elementów tensora odkształcenia poziomego przy użyciu konstrukcji pomiarowej w formie gwiazdy 204
Zestawieniepostacirównańobserwacyjnych 213
Tablice statystyczne 219
Bibliografia 221
Skorowidz 225