Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych. Zeszyt "Inżynieria Środowiska" nr 69
Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych. Zeszyt "Inżynieria Środowiska" nr 69
Do koszyka
15,00 zł
W niniejszej pracy podjęto próbę zastosowania teorii niezawodności, a w zasadzie wykorzystania
jej praktycznego aspektu, jakim jest inżynieria niezawodności i jej narzędzia opisu matematycznego
obiektów i systemów technicznych w pełni zaprojektowanych i zbudowanych przez
człowieka, do opisu struktury niezawodnościowej systemu quasi-naturalnego – systemu hydrologicznego,
jego bezpieczeństwa oraz występujących w nim zagrożeń wynikających z pojawiania się
meteorologicznych i hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych, traktowanych, jako zdarzenia niepożądane
powodujące ryzyko wystąpienia strat zarówno fi nansowych jak i ludzkich. Dotychczas takie
podejście do problemów bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania systemów hydrologicznych
w tym ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi, do których należą duże
wezbrania powodujące powodzie, nie było w hydrologii polskiej stosowane. Proponowane w pracy
metody szacowania zagrożeń, ryzyka i strat związanych z występowaniem ekstremalnych zdarzeń
hydrologiczno-meteorologicznych mają na celu zwiększenie możliwości obronnych przed tymi
zdarzeniami i poprawienie zarządzania ryzykiem ich pojawiania się oraz wzmocnienie aktualnie
stosowanych metod ochrony przed powodziami zgodnymi z wytycznymi europejskiej Dyrektywy
powodziowej.
Ilość stron 126 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-355-0
ISSN 1234-4338
Data publikacji 2015-03-06
Język polski
Wykaz oznaczeń 3
1. Cel i zakres pracy 9
2. Wprowadzenie 12
3. Identyfikacja mechanizmów powstawania ekstremalnych zagrożeń hydrologicznych 17
3.1. Zagrożenia w korytach rzek 18
3.2. Zagrożenia na obszarze zlewni 22
3.3. Techniczne i nietechniczne mechanizmy obronne właściwe dla zagrożeń hydrologicznych 22
3.3.1. Techniczne działania obronne właściwe dla zagrożeńhydrologicznych w dolinach rzek 23
3.3.2. Techniczne działania obronne właściwe dla zagrożeń hydrologicznych na obszarze zlewni 25
3.3.3. Nietechniczne działania obronne właściwe dla zagrożeń hydrologicznych w dolinach rzek i na obszarze zlewni 27
4. Niezawodność i bezpieczeństwo działania systemu hydrologicznego 29
4.1. Podstawowe pojęcia i miary teorii niezawodności i bezpieczeństwa 31
4.2. Struktura niezawodnościowa systemu hydrologicznego 39
4.3. Metoda drzewa niesprawności w analizie niezawodności systemu hydrologicznego 45
5. Ryzyko – zagrożenie hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych 52
5.1. Definicja ryzyka – zagrożenia 52
5.2. Geneza ryzyka – zagrożenia 55
5.3. Własności ryzyka 57
5.4. Ocena ryzyka – zagrożenia 58
5.4.1. Identyfikacja jakościowa i ilościowa ryzyka 60
5.4.2. Identyfikacja zagrożeń 63
5.5. Zależności między miarą ryzyka a miarami niezawodności i zagrożenia 67
5.6. Modelowanie ryzyka i niezawodności systemu hydrologicznego 71
5.7. Metody szacowania zawodności (niezawodności) w modelowaniu ryzyka 74
5.7.1. Metody eksperckie 74
5.7.2. Metody probabilistyczne 78
5.8. Metody szacowania strat w modelowaniu ryzyka 79
5.9. Zarządzanie ryzykiem 89
6. Przykład obliczeniowy 101
7. Podsumowanie i wnioski końcowe 114
Bibliografia 116
Summary 124