Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych metodami wizualizacyjnymi i metodami symulacji numerycznej. Zeszyt "Mechanika" nr 266
Badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych metodami wizualizacyjnymi i metodami symulacji numerycznej. Zeszyt "Mechanika" nr 266
Do koszyka
15,00 zł
W pracy zostały przedstawione wybrane badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych
metodami wizualizacyjnymi i metodami symulacji numerycznej.
Praca zawiera część teoretyczną i praktyczną oraz przegląd literatury w zakresie badania przepływu
cieczy w aparatach przemysłowych za pomocą tych metod. W części teoretycznej przedstawiono
wybrane metody symulacji numerycznej, którymi posługiwano się podczas realizacji
badań oraz metody wizualizacyjne badania przepływu cieczy, ze szczególnym uwzględnieniem
dokładności pomiarów i możliwości poprawy jakości uzyskanych wykresów pól prędkości.
Nowością opracowaną przez autora w części teoretycznej są metody: filtrowania wektorowych
wykresów pól prędkości (rozdz. 4.3.3) oraz usuwania szumu z obrazów CCD (rozdz. 4.5).
Ilość stron 140 stron
Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN 978-83-7814-288-1
ISSN 0137-2335
Data publikacji 2014-07-25
Język polski
Wykaz ważniejszych oznaczeń 4
1. Wprowadzenie 6
2. Cel i zakres pracy 8
3. Metody symulacji numerycznej 10
3.1. Metoda elementów skończonych MES 11
3.2. Metoda objętości skończonych MOS 13
3.3. Podsumowanie 18
4. Metody wizualizacyjne w badaniu przepływu cieczy 18
4.1. Klasyfikacja metod badawczych 20
4.2. Wizualizacja struktur przepływu 24
4.3. Metoda cyfrowej anemometrii obrazowej 27
4.3.1. Korelacja obrazów 30
4.3.2. Dokładność metody DPIV 31
4.3.3. Filtrowanie wykresów pól wektorowych 35
4.4. Metoda potoków optycznych dla DPIV 41
4.4.1. Dokładność metody potoków optycznych 42
4.5. Usuwanie szumu z obrazów CCD z wykorzystaniem ramek kalibracji 43
4.6. Podsumowanie 45
5. Studium ruchu cieczy w aparacie zbiornikowym z wirującą tarczą 46
5.1. Model teoretyczny Kármána . ścisłe rozwiązanie równania ruchu cieczy lepkiej 49
5.2. Model obliczeniowy 51
5.3. Siatki numeryczne oraz warunki brzegowe 52
5.4. Wyniki symulacji numerycznych 54
5.4.1. Model 2D z powierzchnią swobodną i bez powierzchni swobodnej 54
5.4.2. Model 3D 57
5.5. Badania doświadczalne 60
5.5.1. Założenia modelu doświadczalnego 60
5.5.2. Stanowisko pomiarowe i przeprowadzenie pomiarów 60
5.5.3. Przetwarzanie danych eksperymentalnych 62
5.5.4. Porównanie wyników eksperymentalnych z wynikami symulacji numerycznych 63
5.6. Aproksymacja wyników symulacji numerycznych 68
5.6.1. Porównanie wyników symulacji numerycznych z modelem teoretycznym Kármána 69
5.7. Podsumowanie i wnioski 73
6. Badania przepływu cieczy przez model segmentu krystalizatora 74
6.1. Symulacja numeryczna przepływu cieczy przez model segmentu krystalizatora 78
6.1.1. Siatki obliczeniowe 78
6.1.2. Warunki brzegowe 82
6.1.3. Zakres przeprowadzonych symulacji numerycznych 83
6.1.4. Przepływ cieczy przez model segmentu krystalizatora 84
6.2. Metodyka i zakres pomiarów przepływu cieczy przez model segmentu krystalizatora 87
6.2.1. Stanowisko pomiarowe 87
6.2.2. Eksperymentalny model segmentu krystalizatora 88
6.2.3. Przeprowadzenie pomiarów oraz przetwarzanie danych pomiarowych 90
6.2.4. Wykresy pól prędkości i ich analiza 94
6.2.5. Wpływ prędkości pęku rur na profile prędkości cieczy 96
6.3. Podsumowanie i wnioski 102
7. Eksperymentalne pomiary kawitującego jądra wiru 103
7.1. Metodyka i zakres pomiarów 105
7.1.1. Stanowisko pomiarowe 107
7.1.2. Przeprowadzenie pomiarów oraz przetwarzanie danych pomiarowych 109
7.2. Przykładowe wyniki pomiarów 115
7.2.1. Pola prędkości dla odległości od płata 50 mm 116
7.2.2. Pola prędkości dla odległości od płata 200 mm 118
7.2.3. Pola prędkości dla odległości od płata 300 mm 121
7.2.4. Pola prędkości wzdłuż kanału 123
7.3. Podsumowanie i wnioski 126
8. Zakończenie 127
Bibliografia 129
Summary. Research on Liquid Flow in Industrial Apparatuses by Means of Both Visualization and Numerical Simulation Methods 137